Detachering

Heeft u behoefte aan extra capaciteit voor bijvoorbeeld een nieuw te starten project of uitbreiding van een huidig project? Bent u onderbezet door ziekte of heeft u andere redenen om gebruik te maken van tijdelijke inhuur?

Dan kan detachering een prima oplossing zijn. U kunt bij ons gebruik maken van flexibel in te zetten IT professionals. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en stellen hoge eisen aan IT professionals waar we mee samenwerken. Certificering is geen toverwoord maar een must. De IT professionals die wij detacheren bij onze opdrachtgevers zijn ruim voldoende gecertificeerd. 

Wij vinden dat samenwerken, of noem het optreden als partners, de basis is voor succes. We streven ernaar om voor IT professionals uitdagende opdrachten te scoren waaraan zij veel plezier beleven. Dit is goed voor onze opdrachtgever en voor de IT professional. Zoals wij altijd zeggen: “van plezier komt creativiteit en dan is de stap naar succes nog maar een kleine”.